counters
MyProcess website header
 

مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management


رویکردی برای برنامه ریزی ، اجرا و کنترل فعالیتهای مرتبط با تبدیل کالاها از مرحله مواد خام (منابع اولیه) تا مرحله تحویل به مشتری است. این سیستم با تغییر در شیوه تعامل با تامین کنندگان ، مشتریان و بازار سعی در کاهش دوره عمر محصول، کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان و افزایش انعطاف پذیری دارد.
هدف نهایی این سیستم اطمینان از سطح انبار منابع اولیه است به نحوی که محصولات در زمان مورد نظر برای فروش آماده شوند.

انبار و حسابداری انبار

این سیستم به مدیران کمک خواهد کرد که با توجه به وضعیت موجودی و نیازهای اولیه، هزینه های نگهداری منابع در انبار را مدیریت و کنترل کند و از مواجه با کمبود منابع جلوگیری کند. این سیستم موجب میشود که بر روی عملیات انبار کنترل بیشتری باشد و زمان ثبت سفارش کاهش یابد.

مدیریت قراردادها

با توجه به افزایش برون سپاری در سازمانها، مدیریت قراردادها، مدیریت فازهای پرداخت و دریافت و ... به یک امر مهم تبدیل شده است.

خرید داخلی

تدارکات نقش رابط بین ارکان داخلی یک سازمان با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را دارد. نخستین گام در تحویل کالایی مناسب برنامه ریزی برای خرید داخلی است. یک سازمان بجهت تامین مناسب منابع، در ابعاد مختلف، نیازمند داشتن اطلاعات در موردتامین کنندگان مختلف و زمانبندی تحویل منبع و ... میباشد. وظیفه این سیستم سازمان‌دهی فرآیندهای تأمین منابع و خدمات مورد نیاز از تامین کنندگان مختلف است.

خرید خارجی

یکی از مهمترین موضوعات در سازمان‌ها و شرکت ها ، آگاهي از وضعيت سفارشات خارجی به‌منظور تامین به‌موقع منبع برای تحویل سفارشات مشتريان است. این سیستم، راهکار مناسبی برای تجزیه و تحلیل و سازمان دهی فرآیندهای خرید و تامین منبع از خارج از کشور است.

فروش و پخش مویرگی

این سیستم، راهكار نرم افزارى جامع و يكپارچه ای در جهت برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل بهره ور جریان توزیع مویرگی و فرآیندهای مربوطه را ارائه میدهد که باعث افزایش قدرت سازمان برای حضور در بازار رقابتی پخش می شود.

درخواست منبع از انبار دسته: زنجیره تامین

در تمام قسمتهای سازمان برای دریافت منبع ، کارمندان باید فرم درخواست منبع از انبار را تکمیل نمایند. بعد از تایید مدیریت، درخواست به انبار منتقل میشود و پس از بررسی موجودی در صورت نیاز درخواست خرید برای مسئول خرید ارسال میشود.
سپس مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید. در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به انبار تحویل دهد.
<
پس از آن انبار منبع را به درخواست دهنده تحویل داده و در نهایت درخواست دهنده دریافت منابع را تایید میکند و فرآیند به اتمام میرسد.

خودتان امتحان کنید

ایجاد سفارش خرید دسته: زنجیره تامین

در صورت نیاز به خرید منبع اولیه، کارمند مربوطه میتواند با اجرای فرآیند ایجاد سفارش خرید، درخواست خود را مطرح کند. پس از تایید مدیر، درخواست به مسئول خرید انتقال میابد و مسئول خرید با بررسی اقلام موردنیاز و لیست قیمتها ، صورتحساب خرید را ایجاد میکند و برای تایید به حسابداری ارسال نماید.
در مرحله بعد با تایید صورتحساب توسط حسابدار مسئول خرید میتواند خرید را انجام داده و به درخواست دهنده و یا انبار تحویل دهد.

خودتان امتحان کنید