BPM استفاده میکنند. سیستمهای BPM تبادل ..." /> BPM استفاده میکنند. سیستمهای BPM تبادل ..." />
MyProcess website header
 

چرا بايد از BPM بهره برد ؟

1396/07/23 | توسط محمد موسوی | 3534

سازمانها به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای خود از سیستمهای BPM استفاده میکنند. سیستمهای BPM تبادلات میان سیستمها، فرآیندهای تجاری و تبادلات انسانی را تعدیل و تسهیل میکند. نتایج پیاده سازی صحیح BPM شامل خودکارسازی مسیر فرآیندها و وظایف کارمندان، شناسایی و حذف فعالیتهای بی ارزش، تسهیل مواردی همچون مسیریابی تصمیمات، انتقال داده ها و فرمها  است که در نهایت صرفه جویی اقتصادی را در بردارد. 

این سیستم میتواند به صورت تحلیلهای کمی جهت بهینه سازی فرآیندها و یا تاییدیه های کیفی همانند ISO ، برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند.  نافع اصلی سیستمهای BPM، مشتریان هستند. مشتریان بسرعت قادرند تا محصولات، سرویسها و اطلاعات مورد نظر را دریافت کنند که نتیجه آن ارتقاء سطح رضایت مشتری و افزایش سود سازمان است.

فرآیندهای خودکار لیست وظایف موجود در کارتابل Online را جایگزین درخواستهای سنتی کرده است که پیگیری پویای تبادلات میان فعالیتها را فراهم آورده است.

کلمات کلیدی: کاربرد BPMN