Business Process Management System  (سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار) رویکردی سیستماتیک در مدیریت و بهین ..." /> Business Process Management System  (سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار) رویکردی سیستماتیک در مدیریت و بهین ..." />
MyProcess website header
 

BPMS چیست؟

1396/07/16 | توسط آزاده قادری | 3699

مفهوم Business Process Management System  (سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار) رویکردی سیستماتیک در مدیریت و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار در جهت  بهبود کارایی کسب‌وکار و تسریع در اجرای عملیات در سازمان‌ها است، که قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن و اعمال تغییرات در فرآیندها را با حداقل برنامه‌نویسی فراهم می‌کند. این سیستم قادر به یکپارچه‌سازی تمام نرم‌افزارهای سازمان و الکترونیکی نمودن خدمات سازمان است.

سیستم  BPMSسازمان‌ها را قادر می‌سازد تا مراحلی همچون مدل‌سازی، سازمان‌دهی، مدیریت، برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و نظارت بر کارایی فرآیندهای پیچیده داخل و خارج سازمان را به‌سادگی و با سرعت بسیار بالا، همراه با حفظ یکپارچگی، به انجام رسانند. با استفاده از این سیستم تصمیمات اصلاح و بهبود مستمر فرآیند بر مبنای اطلاعات و بر پایه شاخص‌هایی همچون رضایت مشتری، کیفیت، زمان مناسب پاسخگویی به نیاز مشتری ، هزینه‌ها و ... اتخاذ می‌شوند.

بخش‌های یک BPMS :

از مهمترین ابزارها درون مجموعه نرم افزاری BPMS به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

  • فرم ساز  Form Builder
  • گزارش ساز Report Generator
  • سامانه مدیریت گردش کار Workflow Engine
  • سامانه مدیریت قوانین Rule Engine
  • سامانه مدیریت گروه‌ها و نقش‌ها  Role Engine

سامانه مدیریت میز کار  Desktop Management

کلمات کلیدی: مفاهیم BPMS