counters
MyProcess website header
 

طراحی و پیاده سازی فرآیند در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1398/11/30 | توسط محمد موسوی | 1395

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخش معاونت پژوهش و فناوری، هم به جمع مشتریان سامانه MyProcess BPMS پیوست.
این وزارتخانه توانست در دو ماه اول، با پیاده سازی چندین فرآیند گام نخست در برپاسازی یک سازمان فرآیند محور را آغاز کند.

با امید به خدا و بهره مندی از متخصصان شرکت مای دیتا به مرور با پیاده سازی فرآیندهای مختلف این سازمان، هزینه و زمان فعالیتها کم و رضایت استفاده کنندگان بالاتر می رود.

آدرس سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری drt.msrt.ir

 

کلمات کلیدی: نصب مای پروسس در سازمانها MyProcess BPMS فرآیند وزارت