counters
MyProcess website header
 

طراحی و پیاده سازی فرآیند در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1398/02/05 | توسط آزاده قادری | 3927

با نصب و اجرای نرم افزار مای پروسس در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از این پس کلیه فرآیندهای جذب و پذیرش شرکتهای متقاضی، از طریق این سامانه انجام می شود.
فرآیندهایی که تا کنون پیاده سازی شده اند عبارتند از:

👈 ثبت نام شرکت و کاربر جدید شهرک علمی و تحقیقاتی  

👈 درخواست پذیرش

👈 انصراف از پذیرش در شهرک  

👈 تمدید دوره واحد فناور  

👈 ویرایش اطلاعات واحد فناور و پرسنل  

👈 جلسه شورای پذیرش  

👈 ویرایش اطلاعات جلسه شورای پذیرش

👈 لغو مفاد دستور جلسه شورای پذیرش  

👈 ارزیابی جلسه مصاحبه

👈 پذیرش داوری در جلسه مصاحبه  

👈 ویرایش اطلاعات جلسه مصاحبه

👈 تعریف یا ویرایش شورا

👈 تعریف یا ویرایش داور تخصصی  

آدرس سایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان: www.istt.ir
آدرس سامانه مای پروسس: https://bpms.istt.ir

کلمات کلیدی: نصب مای پروسس در سازمانها شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان MyProcess BPMS فرآیند