counters
MyProcess website header
 

استاندارد CMMN

1397/10/19 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 5987

CMMNچیست؟
 
CMMN  مخفف کلمه Case Management Model & Notation  است. استاندارد دیگری که به طور مکمل برای استاندارد BPMN ارائه شده و در رابطه با مدیریت موارد است.
CMMN نیز همانند BPMN شامل یک سری نمادهای بصری و همچنین یک قالب فایل مانند بوده که مابین ابزارها مبادله می شود.
اولین نسخه آن CMMN1.0، که در سال2014 و نسخه بتای CMMN1.1 در سال 2016 در سایت OMG انتشار یافته و به زودی به تصویب خواهد رسید.
همانند مدل سازی در BPMN، در CMMN نیز اشکال پایه ای وجود دارد که با شناخت آنها می توان یک مدل را به راحتی درک کرد. برخی از علامت ها ممکن است برای شما آشنا باشد مثل رویداد(Event) و مرحله (Stage) و بعضی از آن ها مانند نقطه عطف(Milestone) که برای شما نا آشناست.
در این مقاله به شرح برخی (و نه همه) نمادهای پر اهمیت از استاندارد CMMN می پردازیم:
1.    مدل طرح موارد (Case Plan Model)


 


نماد آن یک فایل است که یک مرز فیزیکی است و شامل تمامی Caseها است. می توان آن را معادل Pool در مدل سازی با استاندارد BPMN دانست. بهترین کار  این است که به ازای هر پروژه BPM، تنها یک مدل طرح موارد داشته باشیم که آن، شامل تمامی فعالیت های مربوط به پروژه باشد.

2.    فایل مورد(case File Item)


 


یک فایل وجود دارد که به آن فایل اطلاعاتی یا فایل موارد گفته می شود.

 

3.    مرحله (Stage)


 


نماد آن یک مستطیل با گوشه های  بریده شده است و منبعی است که به صورت منظم، وظایف و دیگر نمادهای CMMN را سازماندهی می کند. در نماد مرحله، هیچ کاری انجام نمی شود و نقطه عطفی برای مورد نیست. به عبارت ساده تر، مرحله، یک مکانی برای نگهداری بصری و به منظور کمک به مدل سازی بهتر موارد است.


4.    Event


 


نماد دایره ای دو خط که نشان دهنده یک رویداد یا پیشامد است.

 

5.    نقطه عطف(Milestone)


نقطه عطف، نشانگر منطقی است که حالت مورد را نشان می دهد. توجه داشته باشید که نقاط عطف با وظیفه متفاوت است. در واقع  وظیفه، انجام دهنده کاری است که نقطه عطف برای مورد ارائه کرده.

 

6.    وظیفه(Task)


 

وظیفه یا فعالیت، نشاندهنده کاری است که در مورد انجام می پذیرد، که آن کار می تواند کاری انسانی باشدیا یک فرایند BPM. تمامی کارهایی که برای یک مورد بایستی انجام بشود، باید در وظیفه های درون مورد قرار بگیرند.

 

7.    اختیاری(Discretionary)

 

 

 نمادی که یک کار اختیاری را نشان می دهد یک مربع خط چین است.این نماد به این معنا است که این کار تنها در شرایط خاصی انجام می شود و ضرورتی ندارد که حتما اجرا شود.
در کل، آنچه که درCMMN انجام می شود، نحوه واکنش در مقابل موضوعاتی است که پیش می آید که به آن پیشامد معنایی می گوییم.

انواع پیشامد ها در CMMN:
پیشامدها در CMMN به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
•    پیشامد فعالیت(Action) که در آن، فعالیت حتما بایستی انجام بشود.
•    پیشامد فعالیت شرطی (Conditional Action) که فعالیت شرطی است.
•    پیشامد فعالیت شرطی رویداد(Event Conditional Action)  که فعالیت شرطی رویداد است.


 CMMN بسیار قدرتمند است و به شما اجازه می دهد موقعیت های مختلف یک پیشامد را در آن تعریف کنید که می تواند دارای شرایط و پیشامدهای مختلف باشد یا نباشد. 
در زیر دو تصویر را مشاهده می کنید که معادل یکدیگر هستند، یکی تحت استاندارد BPMN و دیگری تحت استانداردCMMN پیاده سازی شده است و در صورتی که با BPMN به خوبی آشنا باشید قطعا میتوانید مفاهیم زیادی از مدل CMMN را متوجه شوید:


 

 تصویر اول: مدل CMMN

 

تصویر دوم: مدل BPMN

کلمات کلیدی: CMMN BPMN