counters
MyProcess website header
 

نصب و راه اندازی مای پروسس در شرکت پالایش نفت اصفهان

1397/08/09 | توسط آزاده قادری | 4084

نصب و راه اندازی مای پروسس در شرکت پالایش نفت اصفهان با داشتن حدود 1500 گردشکار نشانه ای دیگر از توانایی بالای متخصصان داخلی در حوزه فن آوری اطلاعات است.

کلمات کلیدی: نصب مای پروسس در سازمانها